Porady Jak kupić auto używane cz. 1

Jak kupić auto używane cz. 1

Jak kupić auto używane cz.1

 

Podjęliśmy decyzję o zakupie auta używanego. Na początek musimy określić, jaka forma zakupu nas interesuje- czy będziemy je kupowali prywatnie czy do firmy. Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa z punktu widzenia późniejszej eksploatacji i odliczeń podatkowych.

Samochód używany możemy kupić na 3 sposoby:

 

  1. Umowa kupna sprzedaży
  2. Faktura VAT Marża
  3. Faktura VAT

 

  1. Umowa kupna sprzedaży sporządzana jest wtedy, gdy auto kupujemy od osoby fizycznej. Najlepiej w tym wypadku posłużyć się wzorem umowy, który znajdziemy w Internecie na różnego typu portalach. Należy pamiętać o wpisaniu pełnych danych kupującego i sprzedającego oraz pełnych danych samochodu ( wraz z nr rejestracyjnym, i nr VIN )

PAMIĘTAJ. Umowę kupna sprzedaży musi podpisać zawsze jako sprzedający właściciel pojazdu wpisany do dowodu rejestracyjnego. Jeśli właścicieli jest kilku, wszyscy oni muszą się jako sprzedający popisać na dokumencie sprzedaży. Nie kupujmy pojazdu z umową wcześniej podpisaną, nie w naszej obecności lub podpisaną za kogoś „ bo właściciel był, ale musiał wyjechać”.

Jako kupujący musisz w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży zapłacić 2% podatku PCC od czynności cywilno prawnych

 

  1. Faktura VAT Marża wystawiana jest przez sprzedawcę samochodu, który jest jednocześnie przedsiębiorcą/pośrednikiem. W tym wypadku, jeśli kupisz samochód z tego typu dokumentem, nie musisz płacić podatku PCC. Podatek ten został zapłacony wcześniej przez sprzedawcę.

PAMIĘTAJ. W wypadku zakupu pojazdu z dokumentem VAT Marża, obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Ci dokumentów pośrednich, dotyczących nabycia tego auta przez niego. Zatem musisz otrzymać dokument zakupu tego samochodu przez sprzedawcę/pośrednika od poprzedniego właściciela pojazdu, który jest wpisany do dowodu rejestracyjnego. Dane i adres poprzedniego właściciela pojazdu muszą zgadzać się z danymi wpisanymi w dokumencie pośrednim ( umowie kupna sprzedaży ). Inaczej będzie problem z zarejestrowaniem samochodu.

 

  1. Faktura VAT wystawiana jest przy sprzedaży samochodu przez przedsiębiorcę, który ma uprawnienia do wystawienia tego typu dokumentu. Pamiętać należy przy tym o wcześniejszym ustaleniu, jaka stawka VAT-u będzie widniała na fakturze sprzedaży ( czy np. 23% czy np. VAT ZW ). Jest to istotne z punktu widzenia późniejszych działań związanych z finansowaniem zakupu takiego auta ( np. leasing ) .

 

Niezależnie od formy zakupu, niezbędnymi dokumentami do zarejestrowania auta używanego są:

 

- dokument nabycia auta ( jeden z 3 opisanych powyżej )

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu

Zadbać należy również o otrzymanie 2 kluczyków do samochodu. W przypadku dokumentów wymienionych powyżej, wpisy związane z właścicielem samochodu muszą się zgadzać ( ten sam właściciel musi widnieć w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu i dokumencie zakupu końcowym lub pośrednim).

PAMIĘTAJ. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym lub/i w karcie pojazdu, współwłaścicielem pojazdu jest bank lub firma leasingowa i nie jest ona wykreślona z tego dokumentu, nie kupuj auta, dopóki nie otrzymasz dokumentu od instytucji wpisanej w dow. rejestracyjny/kartę pojazdu, iż pojazd wolny jest od obciążeń finansowych/zastawów.

Polecane Oferty